0) { $sql = "SELECT catid, categorie, beschrijving FROM links_categorien WHERE id = ".$id; $result = mysql_query($sql) or die("Kan query niet uitvoeren"); $row = mysql_fetch_array($result); mysql_free_result($result); $intro.="

".$row["categorie"]."

\n

".$row["beschrijving"]."

\n"; if ($row["catid"]>0) { $isql = "SELECT id, categorie FROM links_categorien WHERE id = ".$row["catid"]; $iresult = mysql_query($isql) or die("Kan query niet uitvoeren"); $irow = mysql_fetch_array($iresult); mysql_free_result($iresult); $whereami.="Links / ".$irow["categorie"]." / ".$row["categorie"].""; } else { $whereami.="Links / ".$row["categorie"].""; } $sql = "SELECT * FROM links_categorien WHERE catid = ".$id." ORDER BY id"; $result = mysql_query($sql) or die("Kan query niet uitvoeren"); $x=0; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $x++; $intro.="
\n

".strtolower($row["categorie"])."

\n

".$row["beschrijving"]."

\n
\n".($x %2 == 0 ? "
\n\n" : ""); } mysql_free_result($result); } else { $sql = "SELECT * FROM links_categorien WHERE catid = 0 ORDER BY id"; $kop = "

Je treft hier een grote verzameling links naar sites op het internet, gerangschikt over verschillende rubrieken. Deze verzameling wordt samengesteld door de bezoekers van 1Ouder. Je kunt ook jouw eigen website aanmelden.

\n

Aanmelden Links

Kies in het onderstaande overzicht een passende rubriek. Klik vervolgens op de link \"Meld een link aan voor deze categorie\" bovenaan de pagina. Via een formulier kun je jouw website aanmelden. Deze wordt niet direct vermeld, maar eerst op inhoud gevalideerd. Binnen enkele dagen wordt jouw link, indien akkoord, in het overzicht opgenomen.

**TIP**

Regelmatig zetten we een site in het zonnetje. Deze site kiezen we uit alle aanmeldingen en is speciaal aanbevolen door 1Ouder! Deze aanbevelingen kun je herkennen aan **TIP**

\n"; $intro.=$kop; $result = mysql_query($sql) or die("Kan query niet uitvoeren"); $x=0; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $x++; $intro.="
\n

".strtolower($row["categorie"])."

\n

".$row["beschrijving"]."

\n
\n".($x %2 == 0 ? "
\n\n" : ""); } mysql_free_result($result); $whereami.="Links"; } ?> Links @ 1ouder.nl   Home /

 

\n
links
 
 
\n
\n\n"; $sql = "SELECT * FROM links WHERE catid = ".$id." AND validated='yes' ORDER BY titel"; $result = mysql_query($sql) or die("Kan query niet uitvoeren"); $x=0; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $x++; echo "
".($row["recommended"]=="yes" ? "**TIP** " : "")."".ucfirst($row["titel"])."
\n".ucfirst($row["beschrijving"])."
\n".$row["url"]." - ".$row["hits"]." hits - toegevoegd op ".date("d-m-Y", $row["dateadd"])."\n
\n\n"; } mysql_free_result($result); if ($id>0) { echo "
\n
\n\nVoeg een link toe in deze categorie
\n"; } // echo "
\n"; ?>

 

   
   

Steun Stichting 1Ouder: bankrekeningnummer 341631892 o.v.v. donatie